Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 15 februari 2012 - Straatsburg

7. Werkgelegenheid en sociale aspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2012 - Bijdrage aan de jaarlijkse groeianalyse 2012 - Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (voortzetting van het debat)
CRE

(Voor het begin van het debat zie punt 5 van de notulen van 15.2.2012).

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vilija Blinkevičiūtė, Inês Cristina Zuber, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Gay Mitchell, Alejandro Cercas, Hubert Pirker, Victor Boştinaru en Diogo Feio.

Het woord wordt gevoerd door László Andor (lid van de Commissie), Margrethe Vestager (fungerend voorzitter van de Raad), Marije Cornelissen, Jean-Paul Gauzès en Pervenche Berès.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 15.2.2012, punt 8.9 van de notulen van 15.2.2012 en punt 8.2 van de notulen van 15.2.2012.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Evelyn Regner over de “blauwe kaart”-procedure.

Juridische mededeling - Privacybeleid