Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 15 lutego 2012 r. - Strasburg

7. Zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2012 r. - Wkład do rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2012 r. - Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich (ciąg dalszy debaty)
CRE

(Początku debaty dotyczy pkt 5 protokołu z dnia 15.2.2012).

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vilija Blinkevičiūtė, Inês Cristina Zuber, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Gay Mitchell, Alejandro Cercas, Hubert Pirker, Victor Boştinaru i Diogo Feio.

Głos zabrali: László Andor (członek Komisji), Margrethe Vestager (urzędująca przewodnicząca Rady), Marije Cornelissen, Jean-Paul Gauzès i Pervenche Berès.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 15.2.2012, pkt 8.9 protokołu z dnia 15.2.2012 i pkt 8.2 protokołu z dnia 15.2.2012.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Evelyn Regner w sprawie procedury niebieskiej kartki.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności