Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 15. februára 2012 - Štrasburg

7. Zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu 2012 – Príspevok k ročnému prieskumu rastu 2012 – Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov (pokračovanie rozpravy)
Doslovný zápis

(Začiatok rozpravy pozri bod 5 zápisnice zo dňa 15.2.2012).

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vilija Blinkevičiūtė, Inês Cristina Zuber, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Gay Mitchell, Alejandro Cercas, Hubert Pirker, Victor Boştinaru a Diogo Feio.

Vystúpili títo rečníci: László Andor (člen Komisie), Margrethe Vestager (úradujúca predsedníčka Rady), Marije Cornelissen, Jean-Paul Gauzès a Pervenche Berès.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.8 zápisnice zo dňa 15.2.2012, bod 8.9 zápisnice zo dňa 15.2.2012 a bod 8.2 zápisnice zo dňa 15.2.2012.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

V rozprave vystúpila Evelyn Regner k postupu zdvihnutia modrej karty.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia