Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0168(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0013/2012

Ingivna texter :

A7-0013/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/02/2012 - 8.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0040

Protokoll
Onsdagen den 15 februari 2012 - Strasbourg

8.1. Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz och Schengenregelverket *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om att på unionens vägnar ingå avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Island, Furstendömet Liechtenstein, Konungariket Norge och Schweiziska edsförbundet om dessa länders deltagande i arbetet i de kommittéer som bistår Europeiska kommissionen när den utövar sina genomförandebefogenheter i samband med genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket [07763/2010 - C7-0272/2011- 2009/0168(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Timothy Kirkhope (A7-0013/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2012)0040)

Parlamentet godkände ingåendet av avtalet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy