Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0183(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0032/2012

Ingivna texter :

A7-0032/2012

Debatter :

PV 14/02/2012 - 11
CRE 14/02/2012 - 11

Omröstningar :

PV 15/02/2012 - 8.3
CRE 15/02/2012 - 8.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0042

Protokoll
Onsdagen den 15 februari 2012 - Strasbourg

8.3. Utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen ***II (omröstning)
CRE

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 1234/2007 vad gäller utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen [18733/1/2011 - C7-0022/2012- 2008/0183(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Talare: Pervenche Berès, som före omröstningen frågade efter kommissionens ståndpunkt om detta program, och László Andor (ledamot av kommissionen), som redogjorde för kommissionens ståndpunkt.

Förklarades godkänt (P7_TA(2012)0042)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy