Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0252(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0019/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0019/2012

Συζήτηση :

PV 14/02/2012 - 16
CRE 14/02/2012 - 16

Ψηφοφορία :

PV 15/02/2012 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0043

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 - Στρασβούργο

8.4. Πολιτική για το ραδιοφάσμα ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα [16226/1/2011 - C7-0012/2012- 2010/0252(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Gunnar Hökmark (A7-0019/2012)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P7_TA(2012)0043)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου