Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 15 февруари 2012 г. - Страсбург

8. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария и достиженията на правото от Шенген *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.2. Насоки за политиките за заетостта на държавите членки *(член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.3. Разпределянето на храна на най-нуждаещите се лица в Общността ***II (гласуване)

8.4. Политика в областта на радиочестотния спектър ***II (гласуване)

8.5. Договорните взаимоотношения в сектора на млякото и млечните продукти ***I (гласуване)

8.6. Изменение на член 48, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент относно докладите по собствена инициатива (гласуване)

8.7. Изпълнимост на въвеждането на стабилизационни облигации (гласуване)

8.8. Аспекти, свързани със заетостта и социалните въпроси, в годишния обзор на растежа за 2012 година (гласуване)

8.9. Принос към годишния обзор на растежа за 2012 година (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност