Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 15. februára 2012 - Štrasburg

8. Hlasovanie
Doslovný zápis

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko a schengenské acquis *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

8.2. Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov *(článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

8.3. Rozdeľovanie potravín najodkázanejším osobám v Únii ***II (hlasovanie)

8.4. Politika rádiového frekvenčného spektra ***II (hlasovanie)

8.5. Zmluvné vzťahy v sektore mlieka a mliečnych výrobkov ***I (hlasovanie)

8.6. Zmena a doplnenie článku 48 ods. 2 o iniciatívnych správach (hlasovanie)

8.7. Uskutočniteľnosť zavedenia dlhopisov stability (hlasovanie)

8.8. Zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu 2012 (hlasovanie)

8.9. Príspevok k ročnému prieskumu rastu 2012 (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia