Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 15 февруари 2012 г. - Страсбург

12. Икономическа криза, растеж и заетост (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Mario Monti, председател на Министерския съвет на Италианската република: Икономическа криза, растеж и заетост

Mario Monti (председател на Министерския съвет на Италианската република) направи изявление.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Martin Callanan, от името на групата ECR, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni, от името на групата EFD, и Bruno Gollnisch, независим член на ЕП.

Изказаха се: Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ) и Mario Monti.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност