Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 15. februára 2012 - Štrasburg

12. Hospodárska kríza, rast a zamestnanosť (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Maria Montiho, predsedu vlády Talianskej republiky: Hospodárska kríza, rast a zamestnanosť

Mario Monti (predseda vlády Talianskej republiky) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Martin Callanan v mene skupiny ECR, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni v mene skupiny EFD a Bruno Gollnisch, nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpili: Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) a Mario Monti.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia