Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2012. február 15., Szerda - Strasbourg

ELNÖKÖL:
Anni PODIMATA alelnök

13. A Szíriában kialakult helyzet (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A Szíriában kialakult helyzet

Villy Søvndal (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nevében.

Felszólal: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Véronique De Keyser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Nirj Deva, Hélène Flautre, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Willy Meyer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, független, Ioannis Kasoulides, Ana Gomes, Marietje Schaake és Malika Benarab-Attou.

ELNÖKÖL:
Georgios PAPASTAMKOS alelnök

Felszólal: Michał Tomasz Kamiński, Takis Hadjigeorgiou, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Rui Tavares, Marisa Matias, Jacek Włosowicz, Mário David, Marita Ulvskog, Krzysztof Lisek, María Muñiz De Urquiza, Arnaud Danjean, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Michael Gahler, Boris Zala, Andrzej Grzyb, Corina Creţu, Peter Šťastný, Paweł Zalewski, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, György Schöpflin és Monica Luisa Macovei.

A „catch the eye” eljárás szerint felszólal: Laima Liucija Andrikienė, Ioan Mircea Paşcu, Kristiina Ojuland, Diane Dodds és Andreas Mölzer.

Felszólal: Villy Søvndal.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki és Valdemar Tomaševski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a szíriai helyzetről (2012/2543(RSP)) (B7-0068/2012);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Vincent Peillon és Carmen Romero López, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a szíriai helyzetről (2012/2543(RSP)) (B7-0069/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krzysztof Lisek és Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a szíriai helyzetről (2012/2543(RSP)) (B7-0070/2012);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer, Malika Benarab-Attou, Margrete Auken, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek és Rui Tavares, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Szíriáról (2012/2543(RSP)) (B7-0072/2012);

- Willy Meyer, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Jacky Hénin és Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a szíriai helyzetről (2012/2543(RSP)) (B7-0073/2012);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano és Antonyia Parvanova, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a szíriai helyzetről (2012/2543(RSP)) (B7-0074/2012).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.2.16-i jegyzőkönyv, 8.9. pont.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat