Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
L-Erbgħa, 15 ta' Frar 2012 - Strasburgu

PRESIDENZA: Anni PODIMATA
Viċi President

13. Is-sitwazzjoni fis-Sirja (dibattitu)
Rapporti Verbatim

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fis-Sirja

Villy Søvndal (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel id-dikjarazzjoni f'isem Catherine Ashton (Viċi President tal-Kummissjoni u Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u għall-Politika ta' Sigurtà).

Tkellmu José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-Grupp PPE, Véronique De Keyser f'isem il-Grupp S&D, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Nirj Deva, Hélène Flautre f'isem il-Grupp Verts/ALE, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Willy Meyer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp EFD, Franz Obermayr Membru mhux affiljat, Ioannis Kasoulides, Ana Gomes, Marietje Schaake u Malika Benarab-Attou.

PRESIDENZA: Georgios PAPASTAMKOS
Viċi President

Tkellmu Michał Tomasz Kamiński, Takis Hadjigeorgiou, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Rui Tavares, Marisa Matias, Jacek Włosowicz, Mário David, Marita Ulvskog, Krzysztof Lisek, María Muñiz De Urquiza, Arnaud Danjean, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Michael Gahler, Boris Zala, Andrzej Grzyb, Corina Creţu, Peter Šťastný, Paweł Zalewski, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, György Schöpflin u Monica Luisa Macovei.

Tkellmu skont il-proċedura 'catch the eye' Laima Liucija Andrikienė, Ioan Mircea Paşcu, Kristiina Ojuland, Diane Dodds u Andreas Mölzer.

Tkellem Villy Søvndal.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki u Valdemar Tomaševski f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja (2012/2543(RSP)) (B7-0068/2012);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Vincent Peillon u Carmen Romero López f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja (2012/2543(RSP)) (B7-0069/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krzysztof Lisek u Elżbieta Katarzyna Łukacijewska f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja (2012/2543(RSP)) (B7-0070/2012);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer, Malika Benarab-Attou, Margrete Auken, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek u Rui Tavares f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-Sirja (2012/2543(RSP)) (B7-0072/2012);

- Willy Meyer, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Jacky Hénin u Takis Hadjigeorgiou f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja (2012/2543(RSP)) (B7-0073/2012);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano u Antonyia Parvanova f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja (2012/2543(RSP)) (B7-0074/2012).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.9 tal- Minuti ta' 16.2.2012.

Avviż legali - Politika tal-privatezza