Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 15 februarie 2012 - Strasbourg

A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă

13. Situaţia din Siria (dezbatere)
CRE

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situaţia din Siria

Villy Søvndal (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a făcut declaraţia în numele lui Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate).

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Nirj Deva, Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, Franz Obermayr, neafiliat, Ioannis Kasoulides, Ana Gomes, Marietje Schaake şi Malika Benarab-Attou.

A PREZIDAT: Georgios PAPASTAMKOS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Michał Tomasz Kamiński, Takis Hadjigeorgiou, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Rui Tavares, Marisa Matias, Jacek Włosowicz, Mário David, Marita Ulvskog, Krzysztof Lisek, María Muñiz De Urquiza, Arnaud Danjean, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Michael Gahler, Boris Zala, Andrzej Grzyb, Corina Creţu, Peter Šťastný, Paweł Zalewski, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, György Schöpflin şi Monica Luisa Macovei.

Următorii deputaţi au intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye”: Laima Liucija Andrikienė, Ioan Mircea Paşcu, Kristiina Ojuland, Diane Dodds şi Andreas Mölzer.

A intervenit Villy Søvndal.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki şi Valdemar Tomaševski, în numele Grupului ECR, referitoare la situaţia din Siria (2012/2543(RSP)) (B7-0068/2012);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Vincent Peillon şi Carmen Romero López, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Siria (2012/2543(RSP)) (B7-0069/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krzysztof Lisek şi Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, în numele Grupului PPE, referitoare la situaţia din Siria (2012/2543(RSP)) (B7-0070/2012);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer, Malika Benarab-Attou, Margrete Auken, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek şi Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Siria (2012/2543(RSP)) (B7-0072/2012);

- Willy Meyer, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Jacky Hénin şi Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situaţia din Siria (2012/2543(RSP)) (B7-0073/2012);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano şi Antonyia Parvanova, în numele Grupului ALDE, referitoare la situaţia din Siria (2012/2543(RSP)) (B7-0074/2012).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.9 al PV din 16.2.2012.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate