Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 15. februára 2012 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

13. Situácia v Sýrii (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Sýrii

Villy Søvndal (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením v mene Catherine Ashtonovej (Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, Véronique De Keyser v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Nirj Deva, Hélène Flautre v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Willy Meyer v mene skupiny GUE/NGL, Bastiaan Belder v mene skupiny EFD, Franz Obermayr, nezaradený poslanec, Ioannis Kasoulides, Ana Gomes, Marietje Schaake a Malika Benarab-Attou.

PREDSEDNÍCTVO: Georgios PAPASTAMKOS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Michał Tomasz Kamiński, Takis Hadjigeorgiou, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Rui Tavares, Marisa Matias, Jacek Włosowicz, Mário David, Marita Ulvskog, Krzysztof Lisek, María Muñiz De Urquiza, Arnaud Danjean, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Michael Gahler, Boris Zala, Andrzej Grzyb, Corina Creţu, Peter Šťastný, Paweł Zalewski, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, György Schöpflin a Monica Luisa Macovei.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Laima Liucija Andrikienė, Ioan Mircea Paşcu, Kristiina Ojuland, Diane Dodds a Andreas Mölzer.

V rozprave vystúpil Villy Søvndal.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki a Valdemar Tomaševski v mene skupiny ECR, o situácii v Sýrii (2012/2543(RSP)) (B7-0068/2012);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Vincent Peillon a Carmen Romero López v mene skupiny S&D, o situácii v Sýrii (2012/2543(RSP)) (B7-0069/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krzysztof Lisek a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska v mene skupiny PPE, o situácii v Sýrii (2012/2543(RSP)) (B7-0070/2012);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer, Malika Benarab-Attou, Margrete Auken, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek a Rui Tavares v mene skupiny Verts/ALE, o Sýrii (2012/2543(RSP)) (B7-0072/2012);

- Willy Meyer, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Jacky Hénin a Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v Sýrii (2012/2543(RSP)) (B7-0073/2012);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano a Antonyia Parvanova v mene skupiny ALDE, o situácii v Sýrii (2012/2543(RSP)) (B7-0074/2012).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.9 zápisnice zo dňa 16.2.2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia