Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 15. veebruar 2012 - Strasbourg

14. ÜRO Inimõiguste Nõukogu 19. istungjärk (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ÜRO Inimõiguste Nõukogu 19. istungjärk

Villy Søvndal (nõukogu eesistuja) esines Catherine Ashtoni (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) nimel avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Oldřich VLASÁK
asepresident

Sõna võtsid Laima Liucija Andrikienė fraktsiooni PPE nimel, Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Nicole Sinclaire, Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marek Henryk Migalski fraktsiooni ECR nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Frank Vanhecke fraktsiooni EFD nimel, Othmar Karas, Andreas Mölzer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Joanna Senyszyn, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Henryk Migalski, Charles Goerens, Rui Tavares, Paul Murphy, Nicole Sinclaire, Emer Costello, Marietje Schaake ja Michael Cashman.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu, Ana Miranda, João Ferreira, Jaroslav Paška ja Andrew Henry William Brons.

Sõna võttis Villy Søvndal.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Laima Liucija Andrikienė, Kinga Gál, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Marietta Giannakou, Monica Luisa Macovei, László Tőkés, Inese Vaidere, Anne Delvaux, Mario Mauro ja Elisabeth Jeggle fraktsiooni PPE nimel, Richard Howitt, Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Jörg Leichtfried, Ana Gomes ja Pino Arlacchi fraktsiooni S&D nimel, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, Marielle de Sarnez ja Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel: ÜRO inimõiguste nõukogu 19. istungjärku käsitlev Euroopa Parlamendi seisukoht (2012/2530(RSP)) (B7-0071/2012).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.2.2012protokoll punkt 8.10.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika