Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 15. helmikuuta 2012 - Strasbourg

14. YK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istunto (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: YK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istunto

Villy Søvndal (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) nimissä.

Puhetta johti
varapuhemies Oldřich VLASÁK

Puheenvuorot: Laima Liucija Andrikienė PPE-ryhmän puolesta, Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nicole Sinclaire, Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marek Henryk Migalski ECR-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Frank Vanhecke EFD-ryhmän puolesta, Othmar Karas, sitoutumaton Andreas Mölzer, Joanna Senyszyn, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Henryk Migalski, Charles Goerens, Rui Tavares, Paul Murphy, Nicole Sinclaire, Emer Costello, Marietje Schaake ja Michael Cashman.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Ana Miranda, João Ferreira, Jaroslav Paška ja Andrew Henry William Brons.

Villy Søvndal käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Laima Liucija Andrikienė, Kinga Gál, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Marietta Giannakou, Monica Luisa Macovei, László Tőkés, Inese Vaidere, Anne Delvaux, Mario Mauro ja Elisabeth Jeggle PPE-ryhmän puolesta, Richard Howitt, Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Jörg Leichtfried, Ana Gomes ja Pino Arlacchi S&D-ryhmän puolesta, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, Marielle de Sarnez ja Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta parlamentin kannasta YK:n ihmisoikeusneuvoston 19. istuntoon (2012/2530(RSP)) (B7-0071/2012).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2012, kohta 8.10.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö