Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2012 m. vasario 15 d. - Strasbūras

14. 19-asis JT Žmogaus teisių tarybos posėdis Ženevoje (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: 19-asis JT Žmogaus teisių tarybos posėdis Ženevoje

Villy Søvndal (einantis Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Catherine Ashton vardu (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai).

PIRMININKAVO: Oldřich VLASÁK
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė PPE frakcijos vardu, Richard Howitt S&D frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Nicole Sinclaire pateiktą klausimą, Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Marek Henryk Migalski ECR frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Frank Vanhecke EFD frakcijos vardu, Othmar Karas, nepriklausomas Parlamento narys Andreas Mölzer, Joanna Senyszyn, ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Marek Henryk Migalski pateiktą klausimą, Charles Goerens, Rui Tavares, Paul Murphy, Nicole Sinclaire, Emer Costello, Marietje Schaake ir Michael Cashman.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Ana Miranda, João Ferreira, Jaroslav Paška ir Andrew Henry William Brons.

Kalbėjo Villy Søvndal.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Laima Liucija Andrikienė, Kinga Gál, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Marietta Giannakou, Monica Luisa Macovei, László Tőkés, Inese Vaidere, Anne Delvaux, Mario Mauro ir Elisabeth Jeggle PPE frakcijos vardu, Richard Howitt, Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Jörg Leichtfried, Ana Gomes ir Pino Arlacchi S&D frakcijos vardu, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, Marielle de Sarnez ir Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu dėl Parlamento pozicijos dėl JT Žmogaus teisių tarybos 19-osios sesijos (2012/2530(RSP)) (B7-0071/2012).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 02 16 protokolo 8.10 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika