Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2012. gada 15. februāris - Strasbūra

14. Cilvēktiesību padomes 19. sesija Ženēvā (debates)
CRE

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Cilvēktiesību padomes 19. sesija Ženēvā.

Villy Søvndal (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Catherine Ashton vārdā.

SĒDI VADA: Oldřich VLASÁK
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Laima Liucija Andrikienė PPE grupas vārdā, Richard Howitt S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Nicole Sinclaire, Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Marek Henryk Migalski ECR grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Frank Vanhecke EFD grupas vārdā, Othmar Karas, Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts, Joanna Senyszyn, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Henryk Migalski, Charles Goerens, Rui Tavares, Paul Murphy, Nicole Sinclaire, Emer Costello, Marietje Schaake un Michael Cashman.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Ana Miranda, João Ferreira, Jaroslav Paška un Andrew Henry William Brons.

Uzstājās Villy Søvndal.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Laima Liucija Andrikienė, Kinga Gál, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Marietta Giannakou, Monica Luisa Macovei, László Tőkés, Inese Vaidere, Anne Delvaux, Mario Mauro un Elisabeth Jeggle PPE grupas vārdā, Richard Howitt, Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Jörg Leichtfried, Ana Gomes un Pino Arlacchi S&D grupas vārdā, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, Marielle de Sarnez un Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze un Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā - par Parlamenta nostāju attiecībā uz ANO Cilvēktiesību padomes 19. sesiju (2012/2530(RSP)) (B7-0071/2012).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 16. februāra protokola 8.10. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika