Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 15 februari 2012 - Straatsburg

14. 19e zitting van de Mensenrechtenraad van de VN (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: 19e zitting van de Mensenrechtenraad van de VN

Villy Søvndal (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

VOORZITTER: Oldřich VLASÁK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Laima Liucija Andrikienė, namens de PPE-Fractie, Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Nicole Sinclaire, Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Marek Henryk Migalski, namens de ECR-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Frank Vanhecke, namens de EFD-Fractie, Othmar Karas, Andreas Mölzer, niet-fractiegebonden lid, Joanna Senyszyn, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Henryk Migalski, Charles Goerens, Rui Tavares, Paul Murphy, Nicole Sinclaire, Emer Costello, Marietje Schaake en Michael Cashman.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Ana Miranda, João Ferreira, Jaroslav Paška en Andrew Henry William Brons.

Het woord wordt gevoerd door Villy Søvndal.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Laima Liucija Andrikienė, Kinga Gál, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Marietta Giannakou, Monica Luisa Macovei, László Tőkés, Inese Vaidere, Anne Delvaux, Mario Mauro en Elisabeth Jeggle, namens de PPE-Fractie, Richard Howitt, Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Jörg Leichtfried, Ana Gomes en Pino Arlacchi, namens de S&D-Fractie, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, Marielle de Sarnez en Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, over het standpunt van het Parlement inzake de 19e zitting van de VN-Raad voor de rechten van de mens (2012/2530(RSP)) (B7-0071/2012).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.10 van de notulen van 16.2.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid