Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 15 februarie 2012 - Strasbourg

14. Cea de-a 19-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (dezbatere)
Stenograma

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Cea de-a 19-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului

Villy Søvndal (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a făcut declaraţia în numele lui Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate).

A PREZIDAT: Oldřich VLASÁK
Vicepreşedinte

Au intervenit: Laima Liucija Andrikienė, în numele Grupului PPE, Richard Howitt, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Nicole Sinclaire, Kristiina Ojuland, în numele Grupului ALDE, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Marek Henryk Migalski, în numele Grupului ECR, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Frank Vanhecke, în numele Grupului EFD, Othmar Karas, Andreas Mölzer, neafiliat, Joanna Senyszyn, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Marek Henryk Migalski, Charles Goerens, Rui Tavares, Paul Murphy, Nicole Sinclaire, Emer Costello, Marietje Schaake şi Michael Cashman.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elena Băsescu, Ana Miranda, João Ferreira, Jaroslav Paška şi Andrew Henry William Brons.

A intervenit Villy Søvndal.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Laima Liucija Andrikienė, Kinga Gál, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Marietta Giannakou, Monica Luisa Macovei, László Tőkés, Inese Vaidere, Anne Delvaux, Mario Mauro şi Elisabeth Jeggle, în numele Grupului PPE, Richard Howitt, Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Jörg Leichtfried, Ana Gomes şi Pino Arlacchi, în numele Grupului S&D, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, Marielle de Sarnez şi Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze şi Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, referitoare la poziția Parlamentului privind cea de a 19-a sesiune a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (2012/2530(RSP)) (B7-0071/2012).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.10 al PV din 16.2.2012.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate