Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 15. februára 2012 - Štrasburg

14. 19. zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : 19. zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva

Villy Søvndal (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením v mene Catherine Ashtonovej (podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

PREDSEDNÍCTVO: Oldřich VLASÁK
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Laima Liucija Andrikienė v mene skupiny PPE, Richard Howitt v mene skupiny S&D, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Nicole Sinclaire, Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Marek Henryk Migalski v mene skupiny ECR, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Frank Vanhecke v mene skupiny EFD, Othmar Karas, Andreas Mölzer, nezaradený poslanec, Joanna Senyszyn, ktorá odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Henryk Migalski, Charles Goerens, Rui Tavares, Paul Murphy, Nicole Sinclaire, Emer Costello, Marietje Schaake a Michael Cashman.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elena Băsescu, Ana Miranda, João Ferreira, Jaroslav Paška a Andrew Henry William Brons.

V rozprave vystúpil Villy Søvndal.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 110 odsek 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Laima Liucija Andrikienė, Kinga Gál, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Marietta Giannakou, Monica Luisa Macovei, László Tőkés, Inese Vaidere, Anne Delvaux, Mario Mauro a Elisabeth Jeggle v mene skupiny PPE, Richard Howitt, Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Jörg Leichtfried, Ana Gomes a Pino Arlacchi v mene skupiny S&D, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, Marielle de Sarnez a Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECRo o pozícii Parlamentu k 19. zasadnutiu Rady OSN pre ľudské práva (2012/2530(RSP)) (B7-0071/2012).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.10 zápisnice zo dňa 16.2.2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia