Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 15. februar 2012 - Strasbourg

14. Devetnajsto zasedanje sveta OZN za človekove pravice (razprava)
Dobesedni zapis

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Devetnajsto zasedanje sveta OZN za človekove pravice

Villy Søvndal (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

PREDSEDSTVO: Oldřich VLASÁK
podpredsednik

Govorili so Laima Liucija Andrikienė v imenu skupine PPE, Richard Howitt v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Nicole Sinclaire, Kristiina Ojuland v imenu skupine ALDE, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Marek Henryk Migalski v imenu skupine ECR, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Frank Vanhecke v imenu skupine EFD, Othmar Karas, Andreas Mölzer samostojni poslanec, Joanna Senyszyn, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Henryk Migalski, Charles Goerens, Rui Tavares, Paul Murphy, Nicole Sinclaire, Emer Costello, Marietje Schaake in Michael Cashman.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Ana Miranda, João Ferreira, Jaroslav Paška in Andrew Henry William Brons.

Govoril je Villy Søvndal.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Laima Liucija Andrikienė, Kinga Gál, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Marietta Giannakou, Monica Luisa Macovei, László Tőkés, Inese Vaidere, Anne Delvaux, Mario Mauro in Elisabeth Jeggle v imenu skupine PPE, Richard Howitt, Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Jörg Leichtfried, Ana Gomes in Pino Arlacchi v imenu skupine S&D, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, Marielle de Sarnez in Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze in Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, k stališču Parlamenta o zasedanju Sveta ZN za človekove pravice (2012/2530(RSP)) (B7-0071/2012).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.10 zapisnika z dne 16.2.2012.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov