Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2001(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0030/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0030/2012

Keskustelut :

PV 15/02/2012 - 15
CRE 15/02/2012 - 15

Äänestykset :

PV 16/02/2012 - 8.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0050

Pöytäkirja
Keskiviikko 15. helmikuuta 2012 - Strasbourg

15. Vuoden 2013 talousarvion suuntaviivat - muut pääluokat (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö vuoden 2013 talousarviomenettelyn suuntaviivoista, pääluokka I – Euroopan parlamentti, pääluokka II – Neuvosto, pääluokka IV – Tuomioistuin, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, pääluokka VII – Alueiden komitea, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto [2012/2001(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A7-0030/2012)

Derek Vaughan esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, Edit Herczog S&D-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Richard Ashworth ECR-ryhmän puolesta, Miguel Portas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marta Andreasen EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Angelika Werthmann, Salvador Garriga Polledo, Vladimír Maňka, Carl Haglund, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Lucas Hartong, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Anne E. Jensen, Ashley Fox, Barbara Matera, Göran Färm, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis, Seán Kelly, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Wojciech Michał Olejniczak ja Paweł Robert Kowal.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Jan Kozłowski, João Ferreira, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Nicole Sinclaire ja Paul Rübig.

Puheenvuorot: Nicole Sinclaire "catch the eye" -menettelystä ja sinisen kortin menettelystä.

Derek Vaughan käytti puheenvuoron.

Gerben-Jan Gerbrandy käytti puheenvuoron parlamentin asiasta vastaavien poliittisten elinten edustajien poissaolosta talousarviokeskustelusta (puhemies pani asian merkille).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2012, kohta 8.2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö