Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2001(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0030/2012

Ingediende teksten :

A7-0030/2012

Debatten :

PV 15/02/2012 - 15
CRE 15/02/2012 - 15

Stemmingen :

PV 16/02/2012 - 8.2
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0050

Notulen
Woensdag 15 februari 2012 - Straatsburg

15. Richtsnoeren voor de begroting 2013 - Andere afdelingen dan de Commissie (debat)
Volledige verslagen

Verslag over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2013, afdeling I – Europees Parlement, afdeling II – Raad, afdeling IV – Hof van Justitie, afdeling V – Rekenkamer, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité, afdeling VII – Comité van de Regio's, afdeling VIII – Europese Ombudsman, afdeling IX – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, afdeling X - Europese Dienst voor extern optreden [2012/2001(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Derek Vaughan (A7-0030/2012)

Derek Vaughan leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier, namens de PPE-Fractie, Edit Herczog, namens de S&D-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Richard Ashworth, namens de ECR-Fractie, Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie, Marta Andreasen, namens de EFD-Fractie, Angelika Werthmann, niet-fractiegebonden lid, Salvador Garriga Polledo, Vladimír Maňka, Carl Haglund, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Lucas Hartong, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Anne E. Jensen, Ashley Fox, Barbara Matera, Göran Färm, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis, Seán Kelly, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Wojciech Michał Olejniczak en Paweł Robert Kowal.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Jan Kozłowski, João Ferreira, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Nicole Sinclaire, Paul Rübig.

Het woord wordt gevoerd door Nicole Sinclaire over de "catch the eye"- en de “blauwe kaart”-procedure.

Het woord wordt gevoerd door Derek Vaughan.

Het woord wordt gevoerd door Gerben-Jan Gerbrandy over het feit dat de betrokken politieke autoriteiten van het Parlement niet aanwezig zijn bij het debat over de begroting (De Voorzitter neemt hiervan kennis).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.2 van de notulen van 16.2.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid