Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2894(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000006/2012 (B7-0030/2012)

Разисквания :

PV 15/02/2012 - 17
CRE 15/02/2012 - 17

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 15 февруари 2012 г. - Страсбург

17. Достъп на слепите хора до книги (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000006/2012) зададен от Erminia Mazzoni, от името на , към Комисията: Достъп на слепите хора до книги (B7-0030/2012)

Erminia Mazzoni разви въпроса, изискващ устен отговор.

Michel Barnier (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Elena Băsescu, от името на групата PPE, Michael Cashman, от името на групата S&D, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Claudio Morganti, от името на групата EFD, Heinz K. Becker, Phil Prendergast, Luigi Berlinguer и Vilija Blinkevičiūtė.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ádám Kósa, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Lichtenberger, Kay Swinburne, Jaroslav Paška, Nicole Sinclaire, Peter Jahr, Raül Romeva i Rueda и Angelika Werthmann.

Изказа се Michel Barnier.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Erminia Mazzoni, от името на комисията по петиции , относно петиция 0924/2011, внесена от Dan Pescod (с британско гражданство), от името на Европейския съюз на слепите (ЕСС)/Кралски национален институт на слепите (КНИС), относно достъпа на слепите до книги и други печатни продукти (2011/2894(RSP)) (B7-0062/2012)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 16.2.2012.

Правна информация - Политика за поверителност