Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2894(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000006/2012 (B7-0030/2012)

Keskustelut :

PV 15/02/2012 - 17
CRE 15/02/2012 - 17

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 15. helmikuuta 2012 - Strasbourg

17. Näkövammaisten mahdollisuudet saada käyttöönsä kirjoja (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullinen kysymys (O-000006/2012) Erminia Mazzoni vetoomusvaliokunnan puolesta komissiolle: Näkövammaisten mahdollisuudet saada käyttöönsä kirjoja (B7-0030/2012)

Erminia Mazzoni esitteli suullisen kysymyksen.

Michel Barnier (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Elena Băsescu PPE-ryhmän puolesta, Michael Cashman S&D-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta, Claudio Morganti EFD-ryhmän puolesta, Heinz K. Becker, Phil Prendergast, Luigi Berlinguer ja Vilija Blinkevičiūtė.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ádám Kósa, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Lichtenberger, Kay Swinburne, Jaroslav Paška, Nicole Sinclaire, Peter Jahr, Raül Romeva i Rueda ja Angelika Werthmann.

Michel Barnier käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Erminia Mazzoni vetoomusvaliokunnan puolesta Britannian kansalaisen Dan Pescodin Euroopan sokeain unionin (EBU) ja Royal National Institute of Blind Peoplen (RNIB) puolesta esittämästä vetoomuksesta nro 0924/2011, joka koskee näkövammaisten mahdollisuuksia saada käyttöönsä kirjoja ja muita painotuotteita (2011/2894(RSP)) (B7-0062/2012).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2012, kohta 8.11.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö