Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2894(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000006/2012 (B7-0030/2012)

Debatter :

PV 15/02/2012 - 17
CRE 15/02/2012 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 15 februari 2012 - Strasbourg

17. Blinda personers tillgång till böcker (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-000006/2012) från Erminia Mazzoni, för utskottet för framställningar, till kommissionen: Blinda personers tillgång till böcker (B7-0030/2012)

Erminia Mazzoni utvecklade den muntliga frågan.

Michel Barnier (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Elena Băsescu för PPE-gruppen, Michael Cashman för S&D-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Claudio Morganti för EFD-gruppen, Heinz K. Becker, Phil Prendergast, Luigi Berlinguer och Vilija Blinkevičiūtė.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ádám Kósa, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Lichtenberger, Kay Swinburne, Jaroslav Paška, Nicole Sinclaire, Peter Jahr, Raül Romeva i Rueda och Angelika Werthmann.

Talare: Michel Barnier.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Erminia Mazzoni, för utskottet för framställningar, om framställning nr 0924/2011 ingiven av Dan Pescod (brittisk medborgare) för European Blind Union/Royal National Institute of Blind People, om blinda personers tillgång till böcker och andra trycksaker (2011/2894(RSP)) (B7-0062/2012)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.11 i protokollet av den 16.2.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy