Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0207(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0225/2011

Ingivna texter :

A7-0225/2011

Debatter :

PV 15/02/2012 - 18
CRE 15/02/2012 - 18

Omröstningar :

PV 16/02/2012 - 8.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0049

Protokoll
Onsdagen den 15 februari 2012 - Strasbourg

18. Insättningsgarantisystem ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om insättningsgarantisystem (omarbetning) [COM(2010)0368 - C7-0177/2010- 2010/0207(COD)] Föredragande: Peter Simon (A7-0225/2011)

Peter Simon redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talare: Zuzana Roithová (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Dimitar Stoyanov (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Burkhard Balz för PPE-gruppen, Wolf Klinz för ALDE-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Vicky Ford för ECR-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, och Kay Swinburne, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sven Giegold.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu och Silvia-Adriana Ţicău.

Talare: Michel Barnier och Peter Simon.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 16.2.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy