Назад 
 Напред 
RCVVOTESPVTACRE
Протокол
Сряда, 15 февруари 2012 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 3.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)
 4.Подготовка за заседанието на Европейския съвет (1 и 2 март 2012 г.) (разискване)
 5.Аспекти, свързани със заетостта и социалните въпроси, в годишния обзор на растежа за 2012 година - Принос към годишния обзор на растежа за 2012 година - Насоки за политиките за заетостта на държавите членки (разискване)
 6.Състав на Парламента
 7.Аспекти, свързани със заетостта и социалните въпроси, в годишния обзор на растежа за 2012 година - Принос към годишния обзор на растежа за 2012 година - Насоки за политиките за заетостта на държавите членки (продължeние на разискването)
 8.Време за гласуване
  
8.1.Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария и достиженията на правото от Шенген *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.2.Насоки за политиките за заетостта на държавите членки *(член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.3.Разпределянето на храна на най-нуждаещите се лица в Общността ***II (гласуване)
  
8.4.Политика в областта на радиочестотния спектър ***II (гласуване)
  
8.5.Договорните взаимоотношения в сектора на млякото и млечните продукти ***I (гласуване)
  
8.6.Изменение на член 48, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент относно докладите по собствена инициатива (гласуване)
  
8.7.Изпълнимост на въвеждането на стабилизационни облигации (гласуване)
  
8.8.Аспекти, свързани със заетостта и социалните въпроси, в годишния обзор на растежа за 2012 година (гласуване)
  
8.9.Принос към годишния обзор на растежа за 2012 година (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Икономическа криза, растеж и заетост (разискване)
 13.Положението в Сирия (разискване)
 14.Деветнадесета сесия на Съвета по правата на човека в Женева (разискване)
 15.Насоки за бюджета за 2013 г. - Други раздели освен Комисията (разискване)
 16.Състав на комисиите и делегациите
 17.Достъп на слепите хора до книги (разискване)
 18.Схеми за гарантиране на депозитите (преработка)***I (разискване)
 19.Законотадетлството на трети държави и законодателството на ЕС в областта на защитата на данните (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (187 kb) Присъствен списък (63 kb)    Резултати от поименно гласуване (492 kb) 
 
Протокол (192 kb) Присъствен списък (51 kb) Резултати от гласувания (132 kb) Резултати от поименно гласуване (268 kb) 
 
Протокол (266 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (393 kb) Резултати от поименно гласуване (703 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност