Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Středa, 15. února 2012 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 3.Akty v přenesené pravomoci (článek 87a jednacího řádu)
 4.Příprava zasedání Evropské rady (1.–2. března 2012) (rozprava)
 5.Hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2012 – Příspěvek k roční analýze růstu 2012 – Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států (rozprava)
 6.Složení Parlamentu
 7.Hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2012 – Příspěvek k roční analýze růstu 2012 – Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států (pokračování rozpravy)
 8.Hlasování
  
8.1.Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko a schengenské acquis *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.2.Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států *(článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.3.Rozdělování potravinářských produktů nejchudším osobám v Unii ***II (hlasování)
  
8.4.Politika rádiového spektra ***II (hlasování)
  
8.5.Smluvní vztahy v odvětví mléka a mléčných výrobků ***I (hlasování)
  
8.6.Změna čl. 48 odst. 2 jednacího řádu o zprávách z vlastního podnětu (hlasování)
  
8.7.Proveditelnost zavedení dluhopisů stability (hlasování)
  
8.8.Hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2012 (hlasování)
  
8.9.Příspěvek k roční analýze růstu 2012 (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Hospodářská krize, růst a zaměstnanost (rozprava)
 13.Situace v Sýrii (rozprava)
 14.19. zasedání Rady OSN pro lidská práva (rozprava)
 15.Pokyny pro rozpočtový proces na rok 2013 – oddíly jiné než Komise (rozprava)
 16.Členství ve výborech a delegacích
 17.Dostupnost knih nevidomým (rozprava)
 18.Systémy pojištění vkladů ***I (rozprava)
 19.Právní předpisy třetích zemí a právní předpisy EU v oblasti ochrany údajů (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (168 kb) Prezenční listina (63 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (492 kb) 
 
Zápis (179 kb) Prezenční listina (51 kb) Výsledky hlasování (155 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (265 kb) 
 
Zápis (227 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (382 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (625 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí