Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 15. februar 2012 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 4.Forberedelse af mødet i Det Europæiske Råd den 1.-2. marts 2012 (forhandling)
 5.Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2012 - Bidraget til den årlige vækstundersøgelse 2012 - Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (forhandling)
 6.Parlamentets sammensætning
 7.Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2012 - Bidraget til den årlige vækstundersøgelse 2012 - Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (fortsat forhandling)
 8.Afstemningstid
  
8.1.Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz og Schengenreglerne *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.2.Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker *(forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.3.Uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet (ændring af "fusionsmarkedsordningen") ***II (afstemning)
  
8.4.Radiofrekvenspolitikprogram ***II (afstemning)
  
8.5.Kontraktforhold i mejerisektoren ***I (afstemning)
  
8.6.Ændring af forretningsordenens artikel 48, stk. 2, om initiativbetænkninger (afstemning)
  
8.7.Muligheden for at indføre stabilitetsobligationer (afstemning)
  
8.8.Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2012 (afstemning)
  
8.9.Bidraget til den årlige vækstundersøgelse 2012 (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Økonomisk krise, vækst og beskæftigelse (forhandling)
 13.Situationen i Syrien (forhandling)
 14.19. samling i Menneskerettighedsrådet i Genève (forhandling)
 15.Prioriteringer for 2013-budgettet - Øvrige sektioner (forhandling)
 16.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 17.Blindes adgang til bøger (forhandling)
 18.Indskudsgarantiordninger (omarbejdning) ***I (forhandling)
 19.Lovgivning i tredjelande og EU's databeskyttelsesbestemmelser (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (162 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (492 kb) 
 
Protokol (163 kb) Tilstedeværelsesliste (51 kb) Afstemningsresultater (126 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (262 kb) 
 
Protokol (229 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (280 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (625 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik