Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 15. veebruar 2012 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 4.Ettevalmistused Euroopa Ülemkogu kohtumiseks (1. ja 2. märtsil 2012) (arutelu)
 5.Tööhõive- ja sotsiaalsed aspektid 2012. aasta majanduskasvu analüüsis – 2012. aasta majanduskasvu analüüsi täiendamine – Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised (arutelu)
 6.Parlamendi koosseis
 7.Tööhõive- ja sotsiaalsed aspektid 2012. aasta majanduskasvu analüüsis – 2012. aasta majanduskasvu analüüsi täiendamine – Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised (arutelu jätkamine)
 8.Hääletused
  8.1.Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits ning Schengeni acquis *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  8.2.Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised *(kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  8.3.Toiduainete jaotamine liidus enim puudustkannatavatele isikutele ***II (hääletus)
  8.4.Raadiospektripoliitika ***II (hääletus)
  8.5.Lepingulised suhted piima- ja piimatootesektoris ***I (hääletus)
  8.6.Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 48 lõike 2 (algatusraportid) muutmine (hääletus)
  8.7.Stabiilsusvõlakirjade kasutuselevõtu teostatavus (hääletus)
  8.8.Tööhõive- ja sotsiaalsed aspektid 2012. aasta majanduskasvu analüüsis (hääletus)
  8.9.2012. aasta majanduskasvu analüüsi täiendamine (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Majanduskriis, majanduskasv ja tööhõive (arutelu)
 13.Olukord Süürias (arutelu)
 14.ÜRO Inimõiguste Nõukogu 19. istungjärk (arutelu)
 15.2013. aasta eelarvemenetluse suunised – muud jaod peale komisjoni (arutelu)
 16.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 17.Pimedate isikute juurdepääs raamatutele (arutelu)
 18.Hoiuste tagamise skeemid ***I (arutelu)
 19.Kolmanda riigi õigusaktid ja ELi andmekaitsealased õigusaktid (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (163 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (492 kb) 
 
Protokoll (158 kb) Kohalolijate nimekiri (51 kb) Hääletustulemused (133 kb) Nimelise hääletuse tulemused (246 kb) 
 
Protokoll (221 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletustulemused (373 kb) Nimelise hääletuse tulemused (623 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika