Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 15 februari 2012 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 4.Voorbereidingen voor de bijeenkomst van de Europese Raad (1-2 maart 2012) (debat)
 5.Werkgelegenheid en sociale aspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2012 - Bijdrage aan de jaarlijkse groeianalyse 2012 - Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (debat)
 6.Samenstelling Parlement
 7.Werkgelegenheid en sociale aspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2012 - Bijdrage aan de jaarlijkse groeianalyse 2012 - Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (voortzetting van het debat)
 8.Stemmingen
  
8.1.IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland en het Schengenacquis *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.2.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten *(artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
8.3.Verstrekking van levensmiddelen aan de meest hulpbehoevenden in de Unie ***II (stemming)
  
8.4.Radiospectrumbeleid ***II (stemming)
  
8.5.Contractuele betrekkingen in de sector melk en zuivelproducten ***I (stemming)
  
8.6.Wijziging van artikel 48, lid 2, van het Reglement betreffende initiatiefverslagen (stemming)
  
8.7.Haalbaarheid van het invoeren van stabiliteitsobligaties (stemming)
  
8.8.Werkgelegenheid en sociale aspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2012 (stemming)
  
8.9.Bijdrage aan de jaarlijkse groeianalyse 2012 (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Economische crisis, groei en werkgelegenheid (debat)
 13.Situatie in Syrië (debat)
 14.19e zitting van de Mensenrechtenraad van de VN (debat)
 15.Richtsnoeren voor de begroting 2013 - Andere afdelingen dan de Commissie (debat)
 16.Samenstelling commissies en delegaties
 17.Toegang tot boeken voor blinden (debat)
 18.Depositogarantiestelsels ***I (debat)
 19.Wetgeving van derde landen en EU-wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (167 kb) Presentielijst (63 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (492 kb) 
 
Notulen (164 kb) Presentielijst (51 kb) Stemmingsuitslagen (125 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (242 kb) 
 
Notulen (230 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (272 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (624 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid