Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Streda, 15. februára 2012 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 3.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
 4.Príprava na zasadnutie Európskej rady (1. – 2. marca 2012) (rozprava)
 5.Zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu 2012 – Príspevok k ročnému prieskumu rastu 2012 – Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov (rozprava)
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu 2012 – Príspevok k ročnému prieskumu rastu 2012 – Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov (pokračovanie rozpravy)
 8.Hlasovanie
  
8.1.Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko a schengenské acquis *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.2.Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov *(článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.3.Rozdeľovanie potravín najodkázanejším osobám v Únii ***II (hlasovanie)
  
8.4.Politika rádiového frekvenčného spektra ***II (hlasovanie)
  
8.5.Zmluvné vzťahy v sektore mlieka a mliečnych výrobkov ***I (hlasovanie)
  
8.6.Zmena a doplnenie článku 48 ods. 2 o iniciatívnych správach (hlasovanie)
  
8.7.Uskutočniteľnosť zavedenia dlhopisov stability (hlasovanie)
  
8.8.Zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu 2012 (hlasovanie)
  
8.9.Príspevok k ročnému prieskumu rastu 2012 (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Hospodárska kríza, rast a zamestnanosť (rozprava)
 13.Situácia v Sýrii (rozprava)
 14.19. zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva (rozprava)
 15.Usmernenia pre rozpočtový postup na rok 2013 – iné oddiely ako oddiel Komisia (rozprava)
 16.Zloženie výborov a delegácií
 17.Dostupnosť kníh pre nevidiacich (rozprava)
 18.Systémy ochrany vkladov (prepracované znenie) ***I (rozprava)
 19.Právne predpisy tretích krajín a právne predpisy EÚ o ochrane údajov (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (162 kb) Prezenčná listina (63 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (492 kb) 
 
Zápisnica (123 kb) Prezenčná listina (51 kb) Výsledky hlasovania (136 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (266 kb) 
 
Zápisnica (230 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (376 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (626 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia