Indiċi 
Minuti
PDF 233kWORD 185k
L-Erbgħa, 15 ta' Frar 2012 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)
 3.Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (1-2 ta' Marzu 2012) (dibattitu)
 5.Aspetti soċjali u tal-impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2012 - Kontribut għall-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir għall-2012 - Il-linji gwida għall-politiki tal-Istati Membri dwar l-impjiegi (dibattitu)
 6.Kompożizzjoni tal-Parlament
 7.Aspetti soċjali u tal-impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2012 - Kontribut għall-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir għall-2012 - Il-linji gwida għall-politiki tal-Istati Membri dwar l-impjiegi (kumplament tad-dibattitu)
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.L-Islanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u l-Isvizzera u l-acquis ta' Schengen *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.2.Il-linji gwida għall-politiki tal-Istati Membri dwar l-impjiegi *(Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.3.Tqassim tal-ikel lill-ifqar nies fil-Komunità ***II (votazzjoni)
  
8.4.Il-politika tal-ispettru tar-radju ***II (votazzjoni)
  
8.5.Ir-relazzjonijiet kuntrattwali fis-settur tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib ***I (votazzjoni)
  
8.6.Emenda tal-Artikolu 48(2) tar-Regolament tal-Parlament dwar ir-rapporti fuq inizjattiva proprja (votazzjoni)
  
8.7.Fattibbiltà tal-introduzzjoni ta' bonds ta' stabbiltà (votazzjoni)
  
8.8.Aspetti soċjali u tal-impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2012 (votazzjoni)
  
8.9.Kontribut għall-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir għall-2012 (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 12.Il-kriżi ekonomika, it-tkabbir u l-impjiegi (dibattitu)
 13.Is-sitwazzjoni fis-Sirja (dibattitu)
 14.Id-19-il sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem f'Ġinevra (dibattitu)
 15.Linji gwida għall-baġit 2013 - taqsimiet oħra apparti t-taqsima tal-Kummissjoni (dibattitu)
 16.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 17.L-aċċess tal-għomja għall-kotba (dibattitu)
 18.Skemi ta' Garanzija tad-Depożiti ***I (dibattitu)
 19.Pajjiżi terzi u l-liġijiet tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data (dibattitu)
 20.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 21.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jemenda r-Regolament (KE) Nru 184/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika tal-Komunità fuq il-bilanċ ta’ pagamenti, kummerċ internazzjonali f'servizzi u investiment dirett barrani, fir-rigward tal-aġġornament tar-rekwiżiti tad-dejta u d-definizzjonijiet (D018075/02 - 2012/2536(RPS) - skadenza: 04/05/2012)
irreferut responsabbli: INTA
opinjoni: ECON

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... XXX li jemenda l-Annessi II u III għar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għall-klopiralid, id-dimetomorf, il-fenpirażammina, il-folpet u l-pendimetalina f’ċerti prodotti jew fuqhom (D018237/02 - 2012/2532(RPS) - skadenza: 01/05/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../...li jemenda l-Anness II għad-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali (D018605/02 - 2012/2549(RPS) - skadenza: 10/05/2012)
irreferut responsabbli: IMCO
opinjoni: ENVI, EMPL

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 658/2007 li jikkonċerna l-penalitajiet finanzjarji għall-ksur ta' ċerti obbligi fir-rigward ta' awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq li ngħataw skont ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (D018675/02 - 2012/2537(RPS) - skadenza: 07/05/2012)
irreferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-pompi tal-ilma (D018886/02 - 2012/2548(RPS) - skadenza: 09/05/2012)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: ITRE


3. Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati li ġejjin intbagħtu lill-Parlament:

Deċiżjoni ta' delega tal-Kummissjoni ta' 3.2.2012 li temenda d-Direttiva 2009/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prospetti statistiċi fir-rigward tat-trasport ta' merkanzija u passiġġieri bil-baħar - C(2012)445 - skadenza: 3.4.2012

irreferut responsabbli: TRAN

għall-informazzjoni: IMCO

Regolament ta' delega tal-Kummissjoni (UE) Nru …/... ta' 7.2.2012 li jissuplimenta r-Regolament (KE) 1060/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward it-tariffi mitluba mill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq lill-aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu - C(2012)582 : skadenza: 7.5.2012

irreferut responsabbli: ECON

Deċiżjoni ta' delega tal-Kummissjoni ta' 8.2.2012 li temenda l-Anness III għad-Deċiżjoni Nru 1080/2011/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2011 li tagħti garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf minn self u garanziji għal self għal proġetti 'l barra mill-Unjoni u li tħassar id-Deċiżjoni Nru 633/2009/KE, fir-rigward tas-Sirja - C(2012)615 - skadenza: 8.4.2012

irreferut responsabbli: BUDG

għall-informazzjoni: AFET


4. Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (1-2 ta' Marzu 2012) (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (1-2 ta' Marzu 2012)

Nicolai Wammen (President fil-kariga tal-Kunsill) u Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Ashley Fox, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D, Alexander Graf Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Joseph Daul, Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Alexander Graf Lambsdorff, Martin Callanan f'isem il-Grupp ECR, Lothar Bisky f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFD, Francisco Sosa Wagner Membru mhux affiljat, Markus Ferber, Maria Eleni Koppa, João Ferreira, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Markus Ferber, li rrispondiha, Andrew Duff, Nikolaos Chountis, Barry Madlener, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Sylvie Goulard, Georgios Toussas, Rolandas Paksas, Liisa Jaakonsaari, biex tagħmel mistoqsija "karta blu" lil Georgios Toussas, li rrispondiha, Andrew Henry William Brons, Jacek Saryusz-Wolski, Roberto Gualtieri, Pablo Zalba Bidegain, Enrique Guerrero Salom, Theodor Dumitru Stolojan, Robert Goebbels, Paulo Rangel, Edite Estrela u Marietta Giannakou.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz, Zigmantas Balčytis, Petru Constantin Luhan, Monika Flašíková Beňová, Jean-Pierre Audy, Ana Gomes, João Ferreira u Sylvana Rapti.

Tkellmu Maroš Šefčovič u Nicolai Wammen.

Tkellem Robert Goebbels biex jagħmel mistoqsija lil Maroš Šefčovič (il-President infurmah li se jirċievi risposta bil-miktub).

Id-dibattitu ngħalaq.


5. Aspetti soċjali u tal-impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2012 - Kontribut għall-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir għall-2012 - Il-linji gwida għall-politiki tal-Istati Membri dwar l-impjiegi (dibattitu)

Rapport dwar aspetti soċjali u tal-impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2012 [2011/2320(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

Rapport dwar il-kontribut għall-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir għall-2012 [2011/2319(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

Rapport dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-linji gwida għall-politiki tal-Istati Membri dwar l-impjiegi [COM(2011)0813 - C7-0500/2011- 2011/0390(CNS)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Pervenche Berès (A7-0011/2012)

Marije Cornelissen, Jean-Paul Gauzès u Pervenche Berès ippreżentaw ir-rapporti tagħhom

Tkellmet Margrethe Vestager (President fil-kariga tal-Kunsill).

PRESIDENZA: Gianni PITTELLA
Viċi President

Tkellem László Andor (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu Jan Kozłowski f'isem il-Grupp PPE, Elisa Ferreira f'isem il-Grupp S&D, Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Alejandro Cercas, Milan Cabrnoch f'isem il-Grupp ECR, Mara Bizzotto f'isem il-Grupp EFD, Franz Obermayr Membru mhux affiljat, Csaba Őry, Evelyn Regner, Sergio Gaetano Cofferati u Sylvie Goulard.

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President

Tkellmu Tarja Cronberg, Anthea McIntyre, Derek Roland Clark, Philippe Boulland, Sylvana Rapti, Roberts Zīle, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Regina Bastos, Zita Gurmai u Thomas Mann.

(Għal tmiem id-dibattitu, ara l-punt 7 tal- Minuti ta' 15.2.2012).


6. Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet kompetenti tal-Irlanda kienu avżaw bl-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Emer Costello minflok Proinsias De Rossa bħala Membru tal-Parlament, b'effett mid-data 15 ta' Frar 2012.

Skont l-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tagħha jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Emer Costello tieħu postha fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u tgawdi mid-drittijiet marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel tidħol fil-kariga fil-Parlament tkun għamlet dikjarazzjoni bil-miktub li hija ma għandha ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


7. Aspetti soċjali u tal-impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2012 - Kontribut għall-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir għall-2012 - Il-linji gwida għall-politiki tal-Istati Membri dwar l-impjiegi (kumplament tad-dibattitu)

(Għall-bidu tad-dibattitu, ara l-punt 5 tal- Minuti ta' 15.2.2012).

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vilija Blinkevičiūtė, Inês Cristina Zuber, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Gay Mitchell, Alejandro Cercas, Hubert Pirker, Victor Boştinaru u Diogo Feio.

Tkellmu László Andor (Membru tal-Kummissjoni), Margrethe Vestager (President fil-kariga tal-Kunsill), Marije Cornelissen, Jean-Paul Gauzès u Pervenche Berès.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.8 tal- Minuti ta' 15.2.2012, punt 8.9 tal- Minuti ta' 15.2.2012 u punt 8.2 tal- Minuti ta' 15.2.2012.

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

Tkellmet Evelyn Regner dwar il-proċedura "karta blu".


8. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


8.1. L-Islanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u l-Isvizzera u l-acquis ta' Schengen *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta’ Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni, tal-Arranġament bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Islanda, il-Prinċipat tal-Liechtenstein, ir-Renju tan-Norveġja u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-parteċipazzjoni ta’ dawk l-Istati fix-xogħol tal-kumitati li jassistu lill- Kummissjoni Ewropea fl-eżerċizzju tal-poteri eżekuttivi tagħha fir-rigward tal-implimentazzjoni, l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen [07763/2010 - C7-0272/2011- 2009/0168(NLE)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Timothy Kirkhope (A7-0013/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0040)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni ta' dan l-Arranġament.


8.2. Il-linji gwida għall-politiki tal-Istati Membri dwar l-impjiegi *(Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-linji gwida għall-politiki tal-Istati Membri dwar l-impjiegi [COM(2011)0813 - C7-0500/2011- 2011/0390(CNS)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Pervenche Berès (A7-0011/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2012)0041)


8.3. Tqassim tal-ikel lill-ifqar nies fil-Komunità ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tat-tqassim tal-ikel lill-ifqar nies fil-Komunità [18733/1/2011 - C7-0022/2012- 2008/0183(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Tkellmu Pervenche Berès, qabel il-votazzjoni, biex jistaqsi dwar il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar dan il-programm u László Andor (Membru tal-Kummissjoni) biex jispjega din il-pożizzjoni.

Dikjarata approvata (P7_TA(2012)0042)


8.4. Il-politika tal-ispettru tar-radju ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi programm pluriennali tal-politika tal-ispettru tar-radju [16226/1/2011 - C7-0012/2012- 2010/0252(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Gunnar Hökmark (A7-0019/2012)

(Maġġoranza kwalifikata)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

POŻIZZJONI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata (P7_TA(2012)0043)


8.5. Ir-relazzjonijiet kuntrattwali fis-settur tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tar-relazzjonijiet kuntrattwali fis-settur tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib [COM(2010)0728 - C7-0408/2010- 2010/0362(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: James Nicholson (A7-0262/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2012)0044)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2012)0044)


8.6. Emenda tal-Artikolu 48(2) tar-Regolament tal-Parlament dwar ir-rapporti fuq inizjattiva proprja (votazzjoni)

Rapport dwar l-emenda tal-Artikolu 48(2) tar-Regolament tal-Parlament dwar ir-rapporti fuq inizjattiva proprja [2011/2168(REG)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Stanimir Ilchev (A7-0399/2011)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa għall-adozzjoni tal-emendi, filwaqt li maġġoranza sempliċi meħtieġa għall-adozzjoni tad-deċiżjoni)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2012)0045)


8.7. Fattibbiltà tal-introduzzjoni ta' bonds ta' stabbiltà (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0016/2012

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0046)


8.8. Aspetti soċjali u tal-impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2012 (votazzjoni)

Rapport dwar aspetti soċjali u tal-impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2012 [2011/2320(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0047)


8.9. Kontribut għall-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir għall-2012 (votazzjoni)

Rapport dwar il-kontribut għall-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir għall-2012 [2011/2319(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2012)0048)


9. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Pervenche Berès - A7-0011/2012
Iva Zanicchi, Kay Swinburne, Salvatore Iacolino, Licia Ronzulli, Francesco De Angelis, Daniel Hannan, Mario Pirillo, Charles Tannock u Kinga Gál

Rakkomandazzjoni Czesław Adam Siekierski - A7-0032/2012
Ana Miranda, Philippe Juvin, Kay Swinburne, Jim Higgins, Iva Zanicchi, Vincenzo Iovine, Salvatore Caronna, Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová, Silvia Costa, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Peter Jahr, Sari Essayah, Diane Dodds, Salvatore Iacolino, Adam Bielan, Daniel Hannan, Marian Harkin, Charles Tannock, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė u Czesław Adam Siekierski

Rakkomandazzjoni Gunnar Hökmark - A7-0019/2012
Kay Swinburne, Janusz Władysław Zemke, Hermann Winkler, Zoltán Bagó, Charles Tannock u Emma McClarkin

Rapport James Nicholson - A7-0262/2011
Antonello Antinoro, Ana Miranda, Kay Swinburne, Jim Higgins, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Diane Dodds, Giommaria Uggias, Marian Harkin u Charles Tannock

Fattibbiltà tal-introduzzjoni ta' bonds ta' stabbiltà - B7-0016/2012
Peter Jahr, Mario Pirillo, Bendt Bendtsen, Marian Harkin, Daniel Hannan, Diane Dodds, David Campbell Bannerman u Martin Kastler

Rapport Marije Cornelissen - A7-0021/2012
Horst Schnellhardt, Andrea Zanoni, Kay Swinburne, Joseph Cuschieri, Elena Băsescu, Marina Yannakoudakis, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik, Diane Dodds u Emma McClarkin

Rapport Jean-Paul Gauzès - A7-0018/2012
Krišjānis Kariņš, Kay Swinburne u Janusz Władysław Zemke


10. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.10. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05)

PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

11. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


12. Il-kriżi ekonomika, it-tkabbir u l-impjiegi (dibattitu)

Dikjarazzjoni ta' Mario Monti, President tal-Kunsill tal-Ministri tar-Repubblika Taljana: Il-kriżi ekonomika, it-tkabbir u l-impjiegi

Mario Monti (President tal-Kunsill tal-Ministri tar-Repubblika Taljana) għamel id-dikjarazzjoni.

Tkellmu Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp S&D, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Martin Callanan f'isem il-Grupp ECR, Patrick Le Hyaric f'isem il-Grupp GUE/NGL, Francesco Enrico Speroni f'isem il-Grupp EFD, u Bruno Gollnisch Membru mhux affiljat.

Tkellmu Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni) u Mario Monti.

Id-dibattitu ngħalaq.


PRESIDENZA: Anni PODIMATA
Viċi President

13. Is-sitwazzjoni fis-Sirja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fis-Sirja

Villy Søvndal (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel id-dikjarazzjoni f'isem Catherine Ashton (Viċi President tal-Kummissjoni u Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u għall-Politika ta' Sigurtà).

Tkellmu José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra f'isem il-Grupp PPE, Véronique De Keyser f'isem il-Grupp S&D, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Nirj Deva, Hélène Flautre f'isem il-Grupp Verts/ALE, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Willy Meyer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp EFD, Franz Obermayr Membru mhux affiljat, Ioannis Kasoulides, Ana Gomes, Marietje Schaake u Malika Benarab-Attou.

PRESIDENZA: Georgios PAPASTAMKOS
Viċi President

Tkellmu Michał Tomasz Kamiński, Takis Hadjigeorgiou, Elmar Brok, Saïd El Khadraoui, Rui Tavares, Marisa Matias, Jacek Włosowicz, Mário David, Marita Ulvskog, Krzysztof Lisek, María Muñiz De Urquiza, Arnaud Danjean, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Michael Gahler, Boris Zala, Andrzej Grzyb, Corina Creţu, Peter Šťastný, Paweł Zalewski, Jacek Protasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, György Schöpflin u Monica Luisa Macovei.

Tkellmu skont il-proċedura 'catch the eye' Laima Liucija Andrikienė, Ioan Mircea Paşcu, Kristiina Ojuland, Diane Dodds u Andreas Mölzer.

Tkellem Villy Søvndal.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki u Valdemar Tomaševski f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja (2012/2543(RSP)) (B7-0068/2012);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Ana Gomes, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Vincent Peillon u Carmen Romero López f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja (2012/2543(RSP)) (B7-0069/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Mario Mauro, Mário David, Andrzej Grzyb, Ria Oomen-Ruijten, Laima Liucija Andrikienė, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, Nadezhda Neynsky, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krzysztof Lisek u Elżbieta Katarzyna Łukacijewska f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja (2012/2543(RSP)) (B7-0070/2012);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer, Malika Benarab-Attou, Margrete Auken, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek u Rui Tavares f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-Sirja (2012/2543(RSP)) (B7-0072/2012);

- Willy Meyer, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Jacky Hénin u Takis Hadjigeorgiou f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja (2012/2543(RSP)) (B7-0073/2012);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano u Antonyia Parvanova f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja (2012/2543(RSP)) (B7-0074/2012).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.9 tal- Minuti ta' 16.2.2012.


14. Id-19-il sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem f'Ġinevra (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Id-19-il sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem f'Ġinevra

Villy Søvndal (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel id-dikjarazzjoni f'isem Catherine Ashton (Viċi President tal-Kummissjoni u Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u għall-Politika ta' Sigurtà).

PRESIDENZA: Oldřich VLASÁK
Viċi President

Tkellmu Laima Liucija Andrikienė f'isem il-Grupp PPE, Richard Howitt f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Nicole Sinclaire, Kristiina Ojuland f'isem il-Grupp ALDE, Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marek Henryk Migalski f'isem il-Grupp ECR, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Frank Vanhecke f'isem il-Grupp EFD, Othmar Karas, Andreas Mölzer Membru mhux affiljat, Joanna Senyszyn, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Marek Henryk Migalski, Charles Goerens, Rui Tavares, Paul Murphy, Nicole Sinclaire, Emer Costello, Marietje Schaake u Michael Cashman.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Elena Băsescu, Ana Miranda, João Ferreira, Jaroslav Paška u Andrew Henry William Brons.

Tkellem Villy Søvndal.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Laima Liucija Andrikienė, Kinga Gál, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Marietta Giannakou, Monica Luisa Macovei, László Tőkés, Inese Vaidere, Anne Delvaux, Mario Mauro u Elisabeth Jeggle f'isem il-Grupp PPE, Richard Howitt, Véronique De Keyser, Joanna Senyszyn, Jörg Leichtfried, Ana Gomes u Pino Arlacchi f'isem il-Grupp S&D, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Metin Kazak, Marielle de Sarnez u Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze u Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, dwar il-pożizzjoni tal-Parlament fuq id-19-il Sessjoni tal-Kunsill tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem (2012/2530(RSP)) (B7-0071/2012).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.10 tal- Minuti ta' 16.2.2012.


15. Linji gwida għall-baġit 2013 - taqsimiet oħra apparti t-taqsima tal-Kummissjoni (dibattitu)

Rapport dwar il-linji gwida għall-proċedura baġitarja 2013 Taqsima I – Il-Parlament Ewropew, Taqsima II – Il-Kunsill, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, Taqsima X - Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna [2012/2001(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Derek Vaughan (A7-0030/2012)

Derek Vaughan ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellmu Monika Hohlmeier f'isem il-Grupp PPE, Edit Herczog f'isem il-Grupp S&D, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, Richard Ashworth f'isem il-Grupp ECR, Miguel Portas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Marta Andreasen f'isem il-Grupp EFD, Angelika Werthmann Membru mhux affiljata, Salvador Garriga Polledo, Vladimír Maňka, Carl Haglund, Peter van Dalen, Claudio Morganti, Lucas Hartong, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Anne E. Jensen, Ashley Fox, Barbara Matera, Göran Färm, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis, Seán Kelly, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Wojciech Michał Olejniczak u Paweł Robert Kowal.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Elena Băsescu, Jan Kozłowski, João Ferreira, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Nicole Sinclaire, Paul Rübig.

Tkellmet Nicole Sinclaire dwar il-proċeduri "catch the eye" u "karta blu".

Tkellem Derek Vaughan.

Tkellem Gerben-Jan Gerbrandy dwar l-assenza tal-awtoritajiet politiċi kkonċernati tal-Parlament waqt id-dibattitu baġitarju (il-President ħa nota ta' dan).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.2 tal- Minuti ta' 16.2.2012.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 20.05. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00)

PRESIDENZA: Alexander ALVARO
Viċi President

16. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva mill-gruppi PPE, S&D, ECR, EFD u mis-segretarjat tan-NI t-talbiet ta' nomina li ġejjin:

Kumitat EMPL: Emer Costello

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kunsill Leġiżlattiv Palestinjan: Gino Trematerra minflok Salvatore Tatarella

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iżrael: Salvatore Tatarella minflok Andreas Schwab

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Indja: Andreas Schwab minflok Gino Trematerra, Anthea McIntyre

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iran: Oreste Rossi minflok Bastiaan Belder

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Ġappun: Oreste Rossi m'għadux membru sħiħ

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Penisola Koreana: Juozas Imbrasas m'għadux membru sħiħ

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran: Martin Ehrenhauser m'għadux membru sħiħ

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


17. L-aċċess tal-għomja għall-kotba (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000006/2012) imressqa minn Erminia Mazzoni, f'isem il-Kummissjoni Kumitat għall-Petizzjonijiet, lill-Kummissjoni: L-aċċess ta' persuni għomja għall-kotba (B7-0030/2012)

Erminia Mazzoni daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija bi tweġiba orali.

Michel Barnier (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellmu Elena Băsescu f'isem il-Grupp PPE, Michael Cashman f'isem il-Grupp S&D, Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE, Margrete Auken f'isem il-Grupp Verts/ALE, Claudio Morganti f'isem il-Grupp EFD, Heinz K. Becker, Phil Prendergast, Luigi Berlinguer u Vilija Blinkevičiūtė.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Ádám Kósa, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Lichtenberger, Kay Swinburne, Jaroslav Paška, Nicole Sinclaire, Peter Jahr, Raül Romeva i Rueda u Angelika Werthmann.

Tkellem Michel Barnier.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata fi tmiem id-dibattitu, skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura.

- Erminia Mazzoni, f'isem il-Kummissjoni Kumitat għall-Petizzjonijiet, dwar il-Petizzjoni 0924/2011, imressqa minn Dan Pescod, ta’ ċittadinanza Brittanika, f’isem l-Unjoni Ewropea għall-Għomja (EBU)/l-Istitut Nazzjonali Rjali għall-Għomja (RNIB), dwar l-aċċess tal-għomja għall-kotba u prodotti stampati oħra (2011/2894(RSP)) (B7-0062/2012)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.11 tal- Minuti ta' 16.2.2012.


18. Skemi ta' Garanzija tad-Depożiti ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Skemi ta' Garanzija tad-Depożiti (tfassil mill-ġdid) [COM(2010)0368 - C7-0177/2010- 2010/0207(COD)] Rapporteur: Peter Simon (A7-0225/2011)

Peter Simon ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Michel Barnier (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu Zuzana Roithová (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Dimitar Stoyanov (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Burkhard Balz f'isem il-Grupp PPE, Wolf Klinz f'isem il-Grupp ALDE, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, Vicky Ford f'isem il-Grupp ECR, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, u Kay Swinburne, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Sven Giegold.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Elena Băsescu u Silvia-Adriana Ţicău.

Tkellmu Michel Barnier u Peter Simon.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.1 tal- Minuti ta' 16.2.2012.


19. Pajjiżi terzi u l-liġijiet tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000315/2011) imressqa minn Sophia in 't Veld, Sylvie Goulard, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Sarah Ludford, Theodoros Skylakakis, Ramon Tremosa i Balcells, Philippe De Backer, Jens Rohde, Stanimir Ilchev u Giommaria Uggias f'isem il-Grupp ALDE, lill-Kummissjoni: Impatt extra-territorjali tal-leġiżlazzjoni ta' pajjiżi terzi u l-liġijiet tal-protezzjoni tad-data fl-UE (B7-0025/2012);

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000318/2011) imressqa minn Cornelia Ernst, Miguel Portas u Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, lill-Kummissjoni: Impatt extra-territorjali tal-leġiżlazzjoni ta' pajjiżi terzi u l-liġijiet tal-protezzjoni tad-data fl-UE (B7-0026/2012);

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000326/2011) imressqa minn Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda u Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, lill-Kummissjoni: Impatt extraterritorjali tal-leġiżlazzjoni ta' pajjiżi terzi u l-liġijiet tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data (B7-0028/2012);

Mistoqsija bi tweġiba orali(O-000022/2012) imressqa minn Simon Busuttil, Manfred Weber u Jean-Paul Gauzès f'isem il-Grupp PPE, lill-Kummissjoni: L-impatt extra territorjali tal-leġislazzjoni ta' pajjiżi terzi u l-liġijiet tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data (B7-0035/2012).

Sophia in 't Veld, Marisa Matias, Jan Philipp Albrecht u Simon Busuttil daħlu aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet bi tweġiba orali

Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġbet għall-mistoqsijiet orali.

Tkellmu Agustín Díaz de Mera García Consuegra f'isem il-Grupp PPE, Dimitrios Droutsas f'isem il-Grupp S&D, Véronique Mathieu u Sophia in 't Veld.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Phil Prendergast, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška, Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău u Kay Swinburne.

Tkellmet Viviane Reding.

Id-dibattitu ngħalaq.


20. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 481.354 OJJE).


21. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.00.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza