Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 16 februari 2012 - Straatsburg

2. Recente politieke ontwikkelingen in Hongarije (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Recente politieke ontwikkelingen in Hongarije

Het debat heeft op 18 januari 2012 plaatsgevonden (punt 21 van de notulen van 18.1.2012).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Manfred Weber, Simon Busuttil, Kinga Gál, József Szájer, Marco Scurria en Salvatore Iacolino, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Hongarije (2012/2511(RSP)) (B7-0050/2012);

- Timothy Kirkhope en Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Hongarije (2012/2511(RSP)) (B7-0053/2012);

- Hannes Swoboda, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Csaba Sándor Tabajdi en Kinga Göncz, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, Renate Weber, Louis Michel, Alexander Alvaro, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland en Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Rui Tavares en Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, Cornelia Ernst en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, over de recente politieke ontwikkelingen in Hongarije (2012/2511(RSP)) (B7-0095/2012).

Stemming: punt 8.5 van de notulen van 16.2.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid