Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0093(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0026/2012

Keskustelut :

PV 16/02/2012 - 6
CRE 16/02/2012 - 6

Äänestykset :

PV 16/02/2012 - 8.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0061

Pöytäkirja
Torstai 16. helmikuuta 2012 - Strasbourg

6. Etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskeva alueellinen yleissopimus *** - Etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskeva alueellinen yleissopimus (keskustelu)
CRE

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen tekemisestä [11343/2010 - C7-0207/2011- 2010/0093(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012)

Suullinen kysymys (O-000024/2012) Emilio Menéndez del Valle ja Vital Moreira INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Ehdotus neuvoston päätökseksi etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa-Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen tekemisestä (B7-0036/2012)

Emilio Menéndez del Valle esitteli laatimansa mietinnön ja esitteli suullisen kysymyksen yhdessä Vital Moreiran (laatija) kanssa.

Michel Barnier (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Ana Gomes (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tokia Saïfi PPE-ryhmän puolesta, Jörg Leichtfried S&D-ryhmän puolesta, Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta, Paul Murphy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Gianluca Susta, Alexandra Thein, George Sabin Cutaş ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: João Ferreira.

Puheenvuorot: Michel Barnier ja Emilio Menéndez del Valle.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Emilio Menéndez del Valle ja Vital Moreira INTA-valiokunnan puolesta ehdotuksesta neuvoston päätökseksi etuuskohteluun oikeuttavia Paneurooppa–Välimeri-alueen alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen tekemisestä (2012/2519(RSP)) (B7-0061/2012)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.2.2012, kohta 8.12 ja istunnon pöytäkirja 16.2.2012, kohta 8.13.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö