Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2509(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000325/2011 (B7-0027/2012)

Συζήτηση :

PV 16/02/2012 - 7
CRE 16/02/2012 - 7

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012 - Στρασβούργο

7. Το μέλλον του ευρωπαϊκού προγράμματος παρακολούθησης της γης (GMES) (συζήτηση)
CRE

Προφορική ερώτηση (O-000325/2011) που κατέθεσε ο Norbert Glante, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, προς την Επιτροπή: Το μέλλον του ευρωπαϊκού προγράμματος παρακολούθησης της γης (GMES) (B7-0027/2012)

Ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνει ο Norbert Glante (συντάκτης).

Παρεμβαίνουν οι Rachida Dati, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jacqueline Foster, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Silvia-Adriana Ţicău, Vladimír Remek, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marian-Jean Marinescu, Vittorio Prodi, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák, Christine De Veyrac, Kay Swinburne, Salvatore Tatarella, Amalia Sartori και Damien Abad.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu και Petru Constantin Luhan.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Norbert Glante, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, σχετικά με το μέλλον του GMES (2012/2509(RSP)) (B7-0063/2012)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.2.2012.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου