Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2899(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0579/2011

Debaty :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Głosowanie :

PV 16/02/2012 - 8.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0052

Protokół
Czwartek, 16 lutego 2012 r. - Strasburg

8.4. Wkład wspólnej polityki rybołówstwa w produkcję dóbr publicznych (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0579/2011, B7-0581/2011, B7-0584/2011, B7-0065/2012, B7-0066/2012 i B7-0067/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0579/2011

(zastępujący B7-0579/2011, B7-0584/2011, B7-0065/2012, B7-0066/2012 i B7-0067/2012):

złożony przez następujących posłów:

Maria do Céu Patrão Neves w imieniu grupy PPE,

Ulrike Rodust, Guido Milana, Dolores García-Hierro Caraballo, Estelle Grelier, Iliana Malinova Iotova, Catherine Trautmann i Antolín Sánchez Presedo w imieniu grupy S&D,

Pat the Cope Gallagher, Filiz Hakaeva Hyusmenova i Giommaria Uggias w imieniu grupy ALDE,

Isabella Lövin w imieniu grupy Verts/ALE,

Marek Józef Gróbarczyk i Struan Stevenson w imieniu grupy ECR

Przyjęto (P7_TA(2012)0052)

(Projekt rezolucji B7-0581/2011 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności