Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2505(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0052/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/02/2012 - 8.6
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0054

Zápis
Čtvrtek, 16. února 2012 - Štrasburk

8.6. Situace v Rusku (hlasování)

Rozprava se konala dne 1. února 2012 (bod 15 zápisu ze dne 1.2.2012).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 16. února 2012 (bod 3 zápisu ze dne 16.2.2012).

Návrhy usnesení B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012, B7-0059/2012 a B7-0060/2012

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0052/2012

(nahrazující B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012 a B7-0060/2012):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Paweł Zalewski, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė za skupinu PPE,

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Pavel Poc, Kristian Vigenin, Mitro Repo, Pino Arlacchi a Justas Vincas Paleckis za skupinu S&D,

Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Edward McMillan-Scott a Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE,

Werner Schulz, Barbara Lochbihler a Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle a Paweł Robert Kowal za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2012)0054)

(Návrh usnesení B7-0059/2012 se nebere v potaz.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí