Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2505(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0052/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/02/2012 - 8.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0054

Protokolas
Ketvirtadienis, 2012 m. vasario 16 d. - Strasbūras

8.6. Padėtis Rusijoje (balsavimas)

Diskusijos buvo surengtos 2012 m. vasario 1 d. (2012 02 1 protokolo 15 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos paskelbti 2012 m. vasario 16 d. (2012 02 16 protokolo 3 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012, B7-0059/2012 ir B7-0060/2012

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0052/2012

(pakeičia B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012 ir B7-0060/2012)

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Paweł Zalewski, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ir Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė PPE frakcijos vardu,

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Pavel Poc, Kristian Vigenin, Mitro Repo, Pino Arlacchi ir Justas Vincas Paleckis S&D frakcijos vardu,

Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Edward McMillan-Scott ir Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu,

Werner Schulz, Barbara Lochbihler ir Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle ir Paweł Robert Kowal ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2012)0054)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0059/2012 anuliuotas.)

Teisinė informacija - Privatumo politika