Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2505(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0052/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 16/02/2012 - 8.6
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0054

Protokół
Czwartek, 16 lutego 2012 r. - Strasburg

8.6. Sytuacja w Rosji (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 1 lutego 2012 r. (pkt 15 protokołu z dnia 1.2.2012).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 16 lutego 2012 r. (pkt 3 protokołu z dnia 16.2.2012).

Projekty rezolucji B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012, B7-0059/2012 i B7-0060/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0052/2012

(zastępujący B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012 i B7-0060/2012):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Paweł Zalewski, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska i Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė w imieniu grupy PPE,

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Pavel Poc, Kristian Vigenin, Mitro Repo, Pino Arlacchi i Justas Vincas Paleckis w imieniu grupy S&D,

Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Edward McMillan-Scott i Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE,

Werner Schulz, Barbara Lochbihler i Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle i Paweł Robert Kowal w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2012)0054)

(Projekt rezolucji B7-0059/2012 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności