Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2505(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0052/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/02/2012 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0054

Zápisnica
Štvrtok, 16. februára 2012 - Štrasburg

8.6. Situácia v Rusku (hlasovanie)

Rozprava sa konala 1. februára 2012 (bod 15 zápisnice zo dňa 1.2.2012).

Návrhy uznesenia boli oznámené 16. februára 2012 (bod 3 zápisnice zo dňa 16.2.2012).

Návrhy uznesenia B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012, B7-0059/2012 a B7-0060/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0052/2012

(nahrádzajúci B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012 a B7-0060/2012):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Paweł Zalewski, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė v mene skupiny PPE,

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Pavel Poc, Kristian Vigenin, Mitro Repo, Pino Arlacchi a Justas Vincas Paleckis v mene skupiny S&D,

Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Edward McMillan-Scott a Annemie Neyts-Uyttebroeck v mene skupiny ALDE,

Werner Schulz, Barbara Lochbihler a Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle a Paweł Robert Kowal v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2012)0054)

(Návrh uznesenia B7-0059/2012 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia