Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2505(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0052/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/02/2012 - 8.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0054

Protokoll
Torsdagen den 16 februari 2012 - Strasbourg

8.6. Situationen i Ryssland (omröstning)

Debatten hölls den 1 februari 2012 (punkt 15 i protokollet av den 1.2.2012).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 16 februari 2012 (punkt 3 i protokollet av den 16.2.2012).

Resolutionsförslag B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012, B7-0059/2012 och B7-0060/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0052/2012

(ersätter B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012 och B7-0060/2012):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Mario Mauro, Tokia Saïfi, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Jacek Protasiewicz, Krzysztof Lisek, Inese Vaidere, Francisco José Millán Mon, Vytautas Landsbergis, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Paweł Zalewski, Alojz Peterle, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska och Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė för PPE-gruppen,

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Pavel Poc, Kristian Vigenin, Mitro Repo, Pino Arlacchi och Justas Vincas Paleckis för S&D-gruppen,

Kristiina Ojuland, Alexander Graf Lambsdorff, Graham Watson, Edward McMillan-Scott och Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen,

Werner Schulz, Barbara Lochbihler och Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle och Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2012)0054)

(Resolutionsförslag B7-0059/2012 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy