Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0248(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0023/2012

Разисквания :

PV 14/02/2012 - 13
CRE 14/02/2012 - 13

Гласувания :

PV 16/02/2012 - 8.7
PV 16/02/2012 - 8.8
CRE 16/02/2012 - 8.7
CRE 16/02/2012 - 8.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0056

Протокол
Четвъртък, 16 февруари 2012 г. - Страсбург

8.7. Споразумение между ЕС и Мароко за либерализация по отношение на селскостопанските продукти и продуктите на рибарството (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B7-0047/2012, B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012, B7-0054/2012 и B7-0055/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0047/2012

(за замяна на B7-0047/2012 и B7-0055/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

José Bové, Yannick Jadot и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE,

Paul Murphy, Willy Meyer, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Takis Hadjigeorgiou, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas, Helmut Scholz, Kyriacos Triantaphyllides и Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0047/2012

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0048/2012

(за замяна на B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012 и B7-0054/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

Cristiana Muscardini, Daniel Caspary и Elisabeth Jeggle, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin и Vital Moreira, от името на групата S&D,

Метин Казак и George Lyon, от името на групата ALDE,

Robert Sturdy, от името на групата ECR

приема се (P7_TA(2012)0055)

(Предложението за резолюция B7-0055/2012 отпада.)

Изказвания

Cristiana Muscardini представи устно изменение към параграф 6, което не беше прието, тъй като повече от 40 членове на ЕП са възразили срещу неговото вземане предвид.

Правна информация - Политика за поверителност