Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0248(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0023/2012

Arutelud :

PV 14/02/2012 - 13
CRE 14/02/2012 - 13

Hääletused :

PV 16/02/2012 - 8.7
PV 16/02/2012 - 8.8
CRE 16/02/2012 - 8.7
CRE 16/02/2012 - 8.8
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0056

Protokoll
Neljapäev, 16. veebruar 2012 - Strasbourg

8.7. ELi ja Maroko vaheline leping, milles käsitletakse põllumajandustoodete ja kalandustoodetega seotud vastastikuseid liberaliseerimismeetmeid (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B7-0047/2012, B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012, B7-0054/2012 ja B7-0055/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 7)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0047/2012

(asendades B7-0047/2012 ja B7-0055/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Bové, Yannick Jadot ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Paul Murphy, Willy Meyer, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Takis Hadjigeorgiou, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas, Helmut Scholz, Kyriacos Triantaphyllides ja Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0047/2012

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0048/2012

(asendades B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012 ja B7-0054/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Cristiana Muscardini, Daniel Caspary ja Elisabeth Jeggle fraktsiooni PPE nimel,

Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin ja Vital Moreira fraktsiooni S&D nimel,

Metin Kazak ja George Lyon fraktsiooni ALDE nimel,

Robert Sturdy fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2012)0055)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0055/2012 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Cristiana Muscardini esitas lõike 6 kohta suulise muudatusettepaneku, mida ei võetud vastu, sest üle 40 parlamendiliikme oli selle arvesse võtmise vastu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika