Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0248(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0023/2012

Keskustelut :

PV 14/02/2012 - 13
CRE 14/02/2012 - 13

Äänestykset :

PV 16/02/2012 - 8.7
PV 16/02/2012 - 8.8
CRE 16/02/2012 - 8.7
CRE 16/02/2012 - 8.8
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0056

Pöytäkirja
Torstai 16. helmikuuta 2012 - Strasbourg

8.7. EU:n ja Marokon välinen sopimus maatalous- ja kalastustuotteita koskevista vastavuoroisista vapauttamistoimenpiteistä (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B7-0047/2012, B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012, B7-0054/2012 ja B7-0055/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0047/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0047/2012 ja B7-0055/2012):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Bové, Yannick Jadot ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Paul Murphy, Willy Meyer, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Takis Hadjigeorgiou, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas, Helmut Scholz, Kyriacos Triantaphyllides ja Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0047/2012

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0048/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012 ja B7-0054/2012):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristiana Muscardini, Daniel Caspary ja Elisabeth Jeggle PPE-ryhmän puolesta,

Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin ja Vital Moreira S&D-ryhmän puolesta,

Metin Kazak ja George Lyon ALDE-ryhmän puolesta,

Robert Sturdy ECR-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0055)

(Päätöslauselmaesitys B7-0055/2012 raukesi.)

Puheenvuorot:

Cristiana Muscardini esitti kohtaan 6 suullisen tarkistuksen, jota ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti sen ottamista käsiteltäväksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö