Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0248(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0023/2012

Debaty :

PV 14/02/2012 - 13
CRE 14/02/2012 - 13

Głosowanie :

PV 16/02/2012 - 8.7
PV 16/02/2012 - 8.8
CRE 16/02/2012 - 8.7
CRE 16/02/2012 - 8.8
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0056

Protokół
Czwartek, 16 lutego 2012 r. - Strasburg

8.7. Porozumienie między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim dotyczące wzajemnych środków liberalizacyjnych w odniesieniu do produktów rolnych i produktów rybołówstwa (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B7-0047/2012, B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012, B7-0054/2012 i B7-0055/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0047/2012

(zastępujący B7-0047/2012 i B7-0055/2012):

złożony przez następujących posłów:

José Bové, Yannick Jadot i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE,

Paul Murphy, Willy Meyer, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Takis Hadjigeorgiou, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas, Helmut Scholz, Kyriacos Triantaphyllides i Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B7-0047/2012

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0048/2012

(zastępujący B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012 i B7-0054/2012):

złożony przez następujących posłów:

Cristiana Muscardini, Daniel Caspary i Elisabeth Jeggle w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin i Vital Moreira w imieniu grupy S&D,

Metin Kazak i George Lyon w imieniu grupy ALDE,

Robert Sturdy w imieniu grupy ECR

Przyjęto (P7_TA(2012)0055)

(Projekt rezolucji B7-0055/2012 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Cristiana Muscardini zgłosiła poprawkę ustną do ust. 6, która jednak nie została przyjęta, gdyż więcej niż 40 posłów sprzeciwiło się uwzględnieniu tego wniosku.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności