Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0248(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0023/2012

Dezbateri :

PV 14/02/2012 - 13
CRE 14/02/2012 - 13

Voturi :

PV 16/02/2012 - 8.7
PV 16/02/2012 - 8.8
CRE 16/02/2012 - 8.7
CRE 16/02/2012 - 8.8
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0056

Proces-verbal
Joi, 16 februarie 2012 - Strasbourg

8.7. Acordul dintre UE și Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produsele agricole și la produsele pescărești (vot)
CRE

Propuneri de rezoluţii B7-0047/2012, B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012, B7-0054/2012 şi B7-0055/2012

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0047/2012

(care înlocuieşte B7-0047/2012 şi B7-0055/2012):

depusă de următorii deputaţi:

José Bové, Yannick Jadot şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,

Paul Murphy, Willy Meyer, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Kartika Tamara Liotard, Marisa Matias, Takis Hadjigeorgiou, Søren Bo Søndergaard, Marie-Christine Vergiat, Miguel Portas, Helmut Scholz, Kyriacos Triantaphyllides şi Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0047/2012

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0048/2012

(care înlocuieşte B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012 şi B7-0054/2012):

depusă de următorii deputaţi:

Cristiana Muscardini, Daniel Caspary şi Elisabeth Jeggle, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Bernd Lange, David Martin şi Vital Moreira, în numele Grupului S&D,

Metin Kazak şi George Lyon, în numele Grupului ALDE,

Robert Sturdy, în numele Grupului ECR

Adoptat (P7_TA(2012)0055)

(Propunerea de rezoluţie B7-0055/2012 a devenit caducă.)

Intervenţii

Cristiana Muscardini a propus un amendament oral la punctul 6, care nu a fost adoptat, având în vedere că peste 40 de deputaţi s-au opus examinării sale.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate