Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0248(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0023/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0023/2012

Συζήτηση :

PV 14/02/2012 - 13
CRE 14/02/2012 - 13

Ψηφοφορία :

PV 16/02/2012 - 8.7
PV 16/02/2012 - 8.8
CRE 16/02/2012 - 8.7
CRE 16/02/2012 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0056

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012 - Στρασβούργο

8.8. Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα και τα αλιευτικά προϊόντα *** (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Συσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με αμοιβαία μέτρα ελευθέρωσης για τα γεωργικά προϊόντα, τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, τα ψάρια και τα αλιευτικά προϊόντα, με την αντικατάσταση των πρωτοκόλλων αριθ. 1, 2 και 3 και των παραρτημάτων τους, και με τις τροποποιήσεις της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου [15975/2010 - C7-0432/2010- 2010/0248(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: José Bové (A7-0023/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0056)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Παρεμβάσεις

Ο José Bové (εισηγητής), πριν τη ψηφοφορία, παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τη ψηφοφορία, και μετά τη ψηφοφορία, για να ζητήσει να αποσυρθεί το όνομά του από τη σύσταση αυτή, ως αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου